Absolventská víza do Austrálie

Absolventská víza do Austrálie (Temporary Graduate Subclass 485)

Pokud vystuduješ v Austrálii vysokou školu a rozhodneš se v zemi zůstat ještě o něco déle, tato víza Ti, jakožto úspěšnému absolventovi studia v Austrálii, umožňí dočasně žít, pracovat a cestovat po dobu 18 měsíců až do 4 let v závislosti na kvalifikaci žadatele.

Tento typ víz má 2 druhy:

1. Post-Study Work Stream

 • Vízum se vztahuje na extra pobyt v Austrálii, může být poskytnuto na 2 až 4 roky.
 • Víza do Austrálie jsou k dispozici pouze pro studenty, kteří podali žádost a bylo jim uděleno první studentské vízum dne 5. listopadu 2011 a později.
 • Toto vízum je jen pro úspěšné absolventy bakalářského, magisterského či doktorandského studia se studentským vízem třídy 572, 573 a 574.
 • O tato víza lze žádat jen v Austrálii, a to do 6 měsíců od zakončení studia.
 • Zakončené studium musí být v délce minimálně 92 týdnů (2 akademické roky - 4 semestry).
 • Délka víza je minimálně 2 roky u bakalářských a magisterských programů, doktorandská studia mohou být až na extra 4 roky.
 • Studium angličtiny v Austrálii se do této doby 2 let nezapočítává.
 • Během této doby má žadatel o Post Study Work víza v Austrálii plné pracovní povolení.
Náklady na rok studia (v AUD) Délka studia Dosažené vzdělání Délka Post Study Work víza Průměrné výdělky absolventů v Austrálii Průměrné roční náklady na pobyt v Austrálii
4.000 - 10.000 0,5-1 rok Studium angličtiny není možné získat AUD 350 - 650 (za týden) AUD 15.000
4.000 - 15.000 1-1,5 roku Odborné studium-Diploma není možné získat AUD 350 - 650 (za týden) AUD 15.000
15.000 - 30.000 2-3 roky Bakalářské studium-Bachelor 2 roky AUD 50.000 - 70.000 (za rok) AUD 20.000
15.000 - 30.000 2 roky Magisterké studium-Master 2 roky AUD 60.000 - 80.000 (za rok) AUD 20.000
20.000 - 30.000 2-3 roky Master by Research 3 roky AUD 70.000 - 90.000 (za rok) AUD 20.000 
20.000 - 30.000 2-4 roky Doktorandské studium 4 roky AUD 70.000 - 90.000 (za rok) AUD 20.000

2. Graduate Work Stream

 • Studijní obor se musí vztahovat k tzv. nedostatkovému kvalifikovanému povolání na imigračním listu (189 Visa list)
 • Tato víza jsou vhodná pro zahraniční studenty, kteří úspěšně ukončili minimálně 2leté studium v tzv. nedostatkových oborech v Austrálii.
 • Tato víza jsou určena pro zahraniční studenty, kterým je méně než 50 let a kteří dokončili v Austrálii 2leté studium min. na stupni Diploma před méně než šesti měsíci. Vzdělání musí být v oboru, který je uveden na Skilled Occupation List. Toto zaměstnání musí být ohodnoceno nejméně 50 či 60 body.
 • Abys o tato víza mohl/a požádat, musíš si rovněž nechat ohodnotit své vzdělání relevantní organizací v Austrálii, minimálně o to musíš alespoň před podáním víza požádat. Při žádosti o tento druh víza musíš předložit všechny úředně ověřené dokumenty, které jsi uvedené assesing authority poskytl/a (Tvé školní dokumenty a dokumenty potvrzující Tvou praxi v oboru). Ve své žádosti můžeš uvést i více než jedno ze žádaných povolání (Skilled Occupation).
 • Tato víza jsou udělována na dobu 18 měsíců a vztahuje se k ním plné pracovní povolení
 • Žadatelé mohou získat potřebné další body tím, že absolvují pracovní praxi v Austrálii. Přitom si zároveň vylepší jazykové znalosti a složí zkoušku IELTS s lepším výsledkem a získají více bodů za angličtinu.
 • Jsou určena studentům, kteří právě dokončili své studium v Austrálii a chtějí požádat o trvalý pobyt přes bodový systém (Skilled Migration), avšak nemají dostatečné množství bodů na to, aby jejich žádost byla úspěšná.
 • Další podmínky Skilled - Graduate víz: test IELTS minimálně na úrovni 6,0 bodů ve všech 4 částech, poplatek za podání žádosti 195 AUD. Musí být zároveň podaná žádost na formuláři číslo 1276 do Adelaide Skilled Processing Centre (ASPC) nebo online žádost (e-visa) do Brisbane Skilled Processing Centre (BSPC). Výpis z trestního rejstříku v Austrálii (AFP - Australian Federal Police Record). Platný cestovní pas. Absolvovaná lékařská prohlídka včetně rentgenu plic.
Náklady na rok studia (v AUD) Délka studia Dosažené vzdělání Délka Graduate víza Očekávané výdělky v Austrálii Průměrné roční náklady na pobyt v Austrálii
20.000 - 30.000 3 roky Bakalářské studium - Nursing 18 měsíců AUD 60.000 - 80.000 (za rok) AUD 20.000
20.000 - 30.000 2 - 4 roky Magisterké studium - Master 18 měsíců AUD 70.000 - 100.000 (za rok) AUD 20.000

Shnutí požadavků z webu imigračního úřadu v Austrálii

Více informací případně najdeš také na stránce australského imigračního úřadu zde.

Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.