Daně v Austrálii

Daňová povinnost v Austrálii

Pokud pracuješ v Austrálii, musíš zde platit daň z příjmu a Tvůj zaměstnavatel má povinnost za Tebe během finančního roku odvádět zálohu na Tvou daň z příjmů.

O vrácení svého daňového přeplatku můžeš požádat po skončení finančního roku. V případě, že trvale opouštíš Austrálii, můžeš o vrácení daní požádat i před koncem finančního roku.

Výše daní, kterou budeš odvádět, závisí na Tvém "daňovém statutu" z hlediska australských předpisů. Zjednodušeně jde o to, zda jsi daňový nebo nedaňový rezident pro daňové účely.

 

daňová povinnost v Austrálii

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.