Víza pro partnery do Austrálie

Co si představit pod pojmem "partnerské vízum"?

Tento typ studentského víza do Austrálie je vhodný pro partnerské či manželské páry a jejich děti, kteří se rozhodnou odjet do Austrálie společně. Aby mohli o tento typ víza partneři či manželé žádat, musí jeden z nich v Austrálii studovat (v textu uváděn jako "student/hlavní žadatel").

Studentova rodina může se studentem odjet do Austráliie na studentské vízum. Tzv. "dependantem" nebo také "de facto partnerem" může být manžel či manželka, partner či partnerka a jejich děti do 18 let. Partneři, kteří nejsou manželé, musí prokázat, že spolu minimálně 1 rok žijí ve společně domácnosti a finančně se oba podílejí na jejím chodu. 

Australská ambasáda rozlišuje definici partnerského vztahu (používá se označení "de facto relationship") a vztahu přítele/přítelkyně právě podle toho, že spolu partneři prokazatelně žijí 12 a více měsíců na stejné adrese a sdílejí spolu veškeré náklady na jejich společnou domácnost.

Dependant visa Austrálie

Fakta o partnerském vízu do Austrálie:

  • Studovat a tedy i platit za studium musí pouze jeden z partnerů.
  • Hlavní žadatel (student) získává vízum s pracovním povolením na 40 hodin za 14 dní a neomezené pracovní povolení během prázdnin. 
  • Student a jeho dependant se nemohou vyměnit během doby, po kterou mají platná víza. Výměna je možná až s novou žádostí víza.
  • Nesezdané páry musí prokázat minimálně 1 rok společného soužití.
  • De facto partner/dependant může také studovat, ale maximálně 12 týdnů během celého pobytu.
  • De facto partner/dependant automaticky získává pracovní povolení na celou dobu pobytu s omezením na 40 hodin za 14 dní.

K tomuto vízu se váží následující poplatky, které se platí australské ambasádě:

  • Hlavní žadatel (student) - $620 AUD
  • Partner studenta (dependant) - $460 AUD
  • Dítě do 18 let - poplatek za víza je $150 AUD
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.