Víza pro partnery do Austrálie

Co si představit pod pojmem "partnerské (dependant) vízum"?

Tento typ studentského víza do Austrálie je vhodný pro partnerské či manželské páry, případně jejich děti, kteří se rozhodnou odjet do Austrálie společně. Aby mohli o tento typ víza partneři či manželé žádat, musí jeden z nich v Austrálii studovat (v textu uváděn jako "student/hlavní žadatel"). Tzv. "dependantem" nebo také "de facto partnerem" může být manžel či manželka, partner či partnerka a jejich děti do 18 let. Partneři, kteří nejsou manželé, musí prokázat, že spolu minimálně 1 rok žijí ve společně domácnosti finančně se oba podílejí na jejím chodu. 

Australská ambasáda rozlišuje definici partnerského vztahu (používá se označení "de facto relationship") a vztahu přítele/přítelkyně právě podle toho, že spolu partneři prokazatelně žijí 12 a více měsíců na stejné adrese a sdílejí spolu veškeré náklady na jejich společnou domácnost.

Dependant visa Austrálie

Fakta o partnerském vízu do Austrálie:

  • Studovat a tedy i platit za studium musí pouze jeden z partnerů.
  • Hlavní žadatel (student) získává vízum s pracovním povolením na 40 hodin za 14 dní a neomezené pracovní povolení během prázdnin. 
  • Student a jeho dependant se nemohou vyměnit během doby, po kterou mají platná víza. Výměna je možná až s novou žádostí víza.
  • Partnerská víza mají vyšší sazbu za vízový poplatek a musí dokazovat vyšší finančí krytí
  • Nesezdané páry musí prokázat minimálně 1 rok společného soužití.
  • De facto partner/dependant může také studovat, ale maximálně 12 týdnů během celého pobytu.
  • De facto partner/dependant automaticky získává pracovní povolení na celou dobu pobytu s omezením na 40 hodin za 14 dní.
  • Partneři musí k žádosti o víza přiložit motivační dopis, ve kterém vysvětlí nejen motivaci ke studiu hlavního žadatele, ale také stručnou historii svého vztahu. 
Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.