Finanční krytí u studentského víza do Austrálie

Finanční krytí

Jedním z důležitých bodů, které bys při plánování pobytu v Austrálii neměl opomenout, je tzv. finanční krytí, tedy schopnost prokázat, že se o sebe, případně o další členy rodiny, kteří Tě doprovází, dokážeš během Tvého prvního roku pobytu v zemi finančně postarat. Pokud plánuješ cestu na kratší dobu než 12 měsíců, bude se finanční krytí dokládat na délku Tvého pobytu, tedy na dobu trvání kurzu + prázdnin.

Existuje několik důvodů, proč je nutné finanční krytí dokazovat. Primárně jde o to, abys ubezpečil australský imigrační úřad o tom, že budeš mít možnost soustředit se co nejvíc na své studium, aniž bys musel bojovat s finanční nouzí. Životní náklady v Austrálii jsou poměrně vysoké, zejména ve městech jako je Sydney a Melbourne. Je nutné s tím tedy počítat a mít dostatek finančních prostředků na pokrytí všech nákladů spojených se studiem a životem v Austrálii, aby byl Tvůj pobyt na druhém konci světa co nejpříjemnější.

Je nutné vždy prokazovat finanční krytí?

Každá vízová žádost se posuzuje individuálně, záleží např. na jaký kurz se student hlásí, na jak dlouho cestuje, jakým stupněm rizikovosti škola, na kterou se zapsal, disponuje apod. Podle toho se odvíjí to, zda se k žádosti přikládá či nepřikládá důkaz o finančním krytí. Při podávání vízové žádosti na studium jazykového kurzu se doklad o finančním krytí nemusí připojovat. Je ale nutné do online žádosti uvést dostatečnou finanční částku, ke které budeš mít po celou dobu pobytu v Austrálii přístup. I v tomto případě si ale imigrační úřad vyhrazuje právo nechat si doložit finanční krytí. Totéž platí v případě vízových žádostí, které se vztahují na studium odborného kurzu (VET) či na studium na univerzitě.

Finanční krytí hraje jednu z klíčových rolí při podávání žádosti o studentská víza. Pokud bys nebyl schopen na vyžádání ambasády toto krytí doložit, mohlo by to vést k zamítnutí víz.

Prokázání finačních prostředků na studentské vízum do Austrálie

Jak se dokládá finanční krytí?

 

  • Na žádost australského imigračního úřadu studenti musí doložit bankovní výpisy, ze kterých je patrné, že mají finanční prostředky v požadované výši k dispozici během jejich studia v Austrálii. Bankovní výpisy nesmí být starší než 28 dní od podání elektronické žádosti.
  • Student dokládá bankou ověřené naskenované kopie výpisů. 
  • Imigrační úřad má povinnost zaslat studentovi po obdržení požadovaných dokumentů vyrozumění, zpravidla do 28 dní emailem.
  • Imigrační úřad si může rovněž vyžádat potvrzení o zdroji finančního krytí - např. výplatní pásky, daňové přiznání nebo potvrzení o půjčce. 
  • Pokud student nemá dostatek finančních prosředků, může požádat o finanční krytí své blízké (např. rodiče a jiné příbuzné) a k výpisům z účtů připojit prohlášení, tzv. Statutory declaration, ve kterém příbuzní deklarují finanční podporu studenta. 
  • V případě vyžádání si potřebných dokumentů k prokázání fin. krytí společně shromáždíme a přiložíme dokumenty k online žádosti
  • Student má povinnost si v této době pravidelně kontrolovat svou emailovou schránku včetně spamu.
  • Pokud by bylo na stránkách imigračního úřadu uvedeno, že student musí prokázat finanční krytí, je třeba jej rovnou přiložit k žádosti, v opačném případě může být žádost rovnou zamítnuta!

Jak vysoké finanční krytí musíš dokládat?

Položka finančního krytí

Výše krytí

Hlavní žadatel/student na rok pobytu

20.290 AUD

Hlavní žadatel/student na měsíc pobytu

1.691 AUD

Partner na rok pobytu

7.100 AUD

Dítě školou povinné na rok pobytu (5 -18 let - v Austrálii se začíná ve škole již v 5 letech)

$8.000 AUD

Dítě školou nepovinné na rok pobytu

první dítě $3.720 AUD
každé další dítě $2.790 AUD

Zpáteční letenka na osobu

$2.000 AUD

Nově se také může doložit roční příjem ve výši alespoň $60.000 AUD žadatele, jednoho či obou rodičů žadatele. V případě studenta, se kterým jede jako doprovod člen rodiny, musí částka dosahovat minimálně $70.000 AUD. Příčemž je nutné, aby byla částka prokázána oficiálními dokumenty, například daňovým přiznáním.  

Modelový příklad

Pokud si uvedeme příklad, kdy student pojede na kurz angličtiny, který bude trvat 7 měsíců, finanční krytí se vypočítá následovně:

Položka Částka
8 měsíců pobytu: 1 691 AUD x 8 (7 měsíců studia + 1 měsíc prázdnin) $13.528 AUD
Náklady na letenku $2.000 AUD
Celkem částka na finanční krytí $15.528 AUD

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.