Work and Holiday víza do Austrálie

Balíček služeb Information Planet

Work and Holiday vízum do Austrálie (Subclass 462)

Roční víza pro práci a cestovaní do Austrálie

Dne 01. 03. 2018 byl spuštěn program Work and Holiday mezi Českou republikou a Austrálií. Počet volných míst pro Českou republiku je stanoven na 500. Tento unikátní projekt umožní zájemcům ve věku 18-30 let získat víza na roční pobyt v Austrálii, při kterém budou mít možnost pracovat a cestovat. Několik stovek šťastlivců se tak bude moci každým rokem přihlásit do tohoto programu a prožít nezapomenutelnou zkušenost u protinožců!

Oficiální informace o Work and Holiday vízech najdete na webových stránkách australského imigračního úřaduAktuální počet dostupných míst a případné vyčerpání kvóty lze sledovat zde.

Jednou z podmínek pro získání víza je být studentem VŠ nebo držitelem vysokoškolského titulu.

Work and holiday víza do Austrálie

Informace o Work and Holiday programu v Austrálii

 • Work and Holiday víza Ti umožňují zůstat v Austrálii na dobu 12 měsíců od vstupu na území Austrálie
 • Získáš možnost pracovat v Austrálii na plný úvazek, a to u minimálně dvou různých zaměstnavatelů (max. však 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele).
 • Žadatelé o vízum musí prokázat dostatek finančních prostředků na osobním účtu, a to především finanční prostředky na zpáteční letenku,  dostatek financí pro první měsíce své pracovní dovolené v Austrálii.
 • Tento vízový program je určen především pro podporu kulturní výměny a vytvoření užší vazby mezi Austrálií a Českou republikou. Zlepšuje kulturní a sociální rozvoj mladých lidí.
 • Máš možnost si tato pracovní víza jednou prodloužit, respektivě získat druhá Work and Holiday víza - v případě, že jsi po určitou dobu pracoval na australské farmě (minimum 88 dní na prvních pracovních vízech v Austrálii). Následné prodloužení již možné není.
 • Můžeš cestovat i mimo Austrálii v průběhu trvání víza, počínaje dnem prvního vstupu na území Austrálie.
 • Toto nové australské vízum je určeno pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let, kteří chtějí blíže poznat Austrálii.
 • Hlavní rozdíl oproti turistickému vízu do Austrálie spočívá v možnosti legální práce v Austrálii. Extra výdělek Ti pomůže snížit prvotní náklady na cestovaní a dovolenou v Austrálii.
 • Pracovat v Austrálii je možné po celou dobu trvání víza, tedy až 12 měsíců. Držitelé víz mají povoleno dělat jakoukoliv práci s dočasnou nebo neformální povahou, neboť hlavním cílem návštěvy je dovolená a cestování.
 • Budeš mít možnost studovat v Austrálii maximálně 4 měsíce (přesně maximálně 17 studijních týdnů).
 • Work and Holiday vízum není totéž jako Working Holiday vízum, které bohužel není pro občany České republiky dostupné.
 • Držitelé víza mohou pobývat v Austrálii po dobu 12 měsíců od data příjezdu, a to bez ohledu na to, zda stráví celý čas v Austrálii.
 • Víza získává prvních 500 uchazečů, kteří doručí platnou žádost, obsahující všechny potřebné dokumenty.

Jaké podmínky musíš splňovat?

 • Být občanem země, která má smlouvu s Austrálií na Work and Holiday víza.
 • Mít platný cestovní pas.
 • Podat žádost o tato pracovní víza mimo území Austrálie. Víza Ti musí být udělena mimo území Austrálie.
 • Vstoupit na území Austrálie do 12 měsíců od udělení víza.
 • Splňovat zdravotní a charakterové požadavky (např. trestní bezúhonnost).
 • Máš-li děti, nesmí Tě doprovázet po celou dobu Tvého pobytu v rámci tohoto typu víz (v případě, že Tě děti doprovázet budou a nemáš partnera, který se o ně bude starat, nemůžeš o tato víza žádat, ale můžeš si zvolit vízum turistické).
 • Máš-li děti, které Tě doprovázet nebudou, vyplníš skutečnost do papírové žádosti.
 • Poplatek australskému imigračnímu úřadu za žádost o Working Holiday víza je 450 AUD (strženo ambasádou přímo z platební karty).
 • Mít zpáteční letenku (případně prokázat peníze na zpáteční letenku - mimimálně 2.000 AUD).
 • Mimimálně 5.000 AUD na účtu*
 • Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla vysokoškolské vzdělávání.
 • Věkově musíš být mezi 18 a 30 lety včetně v době podání žádosti.
 • Doklad o sjednaném zdravotním pojištění.
 • Zkouška z angličtiny - např. IELTS (4,5)TOEFL, PTE, Cambridge (CAE) či jiné. Více o dalších typech zkoušky, kterou může uchazeč prokázat svoji úroveň angličtiny najdeš zde.
 • Musíš studovat na vysoké škole (dokončené alespoň 2 roky vysokoškolského studia) nebo již mít vysokoškolský titul (Pro více informací klikni na Work and Holiday v Austrálii).

*Jedná se o částku kterou žadatel musí doložit, že má k dispozici. Neznamená to, že ji bude muset zaplatit nebo utratit. Tato částka nemusí být přímo žadatele, ale zaručit se mohou třeba rodiče nebo někdo jiný z rodiny.

Dokumenty potřebné k podání žádosti o Work and Holiday víza

 • Kopie platného cestovního pasu a občanského průkazu.
 • Vyplněný formulář: Form 1208 - Application for a Work and Holiday visa (dostupný zde).
 • Doložení vzdělání - vysokoškolský titul anebo současný student vysoké školy, vyšší odborné školy či konzervatoře (odstudovat min. 2 roky).
 • Prokázat dostatečné finanční prostředky - částka přibližně 5000 AUD + 2000 AUD v případě, že nemáš zakoupenou zpáteční letenku. Přiložit potvrzení o zůstatku na běžném účtu (v anglickém jazyce, PDF z banky).
 • Dvě pasové fotografie.
 • Certifikát o složení zkoušky z angličtiny (IELTS, CAE, TOEFL, PTE - vždy maximálně rok starý)
 • Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla vysokoškolské vzdělávání.
 • Zaplatit vízový poplatek - 450 AUD + poplatky (1-2%) za platbu online, nutností je mít povolené platby do zahraničí, uvádíte číslo platební karty a ambasáda strhává poplatek přímo z ní.

 Doklad o zdravotním pojištění - předkládá se až při vstupu do Austrálie, při pobytu delším jak 6 měsíců se nezapomeňte odhlásit od zdravotní pojišťovny v ČR.

 Všechny dokumenty přiložené k žádosti musí být v anglickém jazyce, nebo přeloženy a doloženy originálem!!!

 Výhody, které nabízí Information Planet

 • Podání vízové žádosti.
 • Možnost zprostředkování ubytování (v Sydney vlastní ubytování AUSTAY).
 • Nabídka letenky a výhodného cestovního pojištění.
 • Pomoc při hledání práce.
 • Klienti mohou využívat služeb jakékoliv Information Planet kanceláře v Austrálii.
 • Zřízení australského bankovního účtu.

POZOR! Nezaměňuj s Working Holiday vízem!

Working Holiday vízum není v současné době dostupné pro občany České republiky! Podle dostupných informací se neuvažuje, že by bylo toto vízum v blízké době k dispozici. Možnost zažádat o Working Holiday má pouze pár států Evropy (např. Německo, Francie, Velká Británie atd.), Asie a Ameriky.

Tento typ víz umožňuje mladým lidem do 30 let pracovat v Austrálii po maximální dobu 12 měsíců na plný úvazek u minimálně 2 zaměstnavatelů (u každého z nich pouze do 6 měsíců). Kromě práce lze samozřejmě na WH cestovat po Austrálii, případně studovat (max. 4 měsíce).

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 22
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.