Systém vzdělání v Austrálii

Proč má Austrálie tak skvělou reputaci v oblasti vzdělávání?

Do Austrálie jezdí ročně studovat přes milion studentů, a to z více než 140 zemí světa. Jedním z důvodů popularity Austrálie je kvalita vzdělání a pracovní povolení, které získají studenti automaticky se studentským vízem a mohou si v Austrálii na své studium i životní náklady vydělat.

 

 

 • Australský vzdělávací systém má své základy v britském školském systému a nabízí vzájemně propojené základní, střední a terciární vzdělávání.
 • Povinná školní docházka je od 6 - 16 let. 
 • Australský vzdělávací systém je celosvětově uznávaný pro vysokou transparentnost a kvalitu poskytovaného vzdělání.
 • Mimo oficiální vzdělávací systém se nabízí soukromé jazykové školy, kde se vyučuje anglický jazyk. Australské jazykové školy patří k těm nejlepším a nejinovativnějším na světě. 

 

Australský systém vzdělání

Díky rámcovému vzdělávání (AQF) určeného australskou vládou v roce 1995 je systém vzdělání flexibilní a prostupný. Propojuje odborné a vysokoškolské vzdělání do jednoho národního systému. To Ti umožní snadno se pohybovat z jedné úrovně studia na další, mezi kurzy a z jedné instituce do druhé. 

Celý australský rámcový vzdělávací systém (AQF)  má 10 úrovní a tvoří jej státní a soukromé instituce:

 • Vyšší odborné školy (Vocational Education and Training institutions - VET) a státní odborné školy TAFE
 • Privátní a statní vysoké školy (Universities)
Úrovně Kvalifikace Doba trvání
Level 10 Doctoral Degree 3 - 4 roky
Level 9 Master Degree (extended)
Master Degree (course work)
Master Degree (research)
3 - 4 roky
1 - 2 roky
1 - 2 roky
Level 8 Graduate Diploma
Graduate Certificate
Bachelor Honours Degree
1 - 2 roky
6 měsíců - 1 rok
1 rok 
Level 7 Bachelor Degree 3 - 4 roky
Level 6 Associate Degree  2 roky 
Level 5 Advanced Diplomas  1,5 - 4 roky 
Level 4 Diploma  1 - 2 roky 
Level 3 Certificate IV  6 měsíců - 1 rok 
Level 2 Certificate III  2 - 6 měsíců 
Level 1 Certificate II 3 - 6 měsíců 

Australský vzdělávací systém se v mnohém odlišuje od toho, na který jsme zvyklí z České republiky

 • upřednostňuje samostatné studium
 • je velmi flexibilní
 • prioritou je praktická aplikace získaných vědomostí
 • zkouší se zásadně písemně
 • studium je zaměřené na budoucnost oborů a vývoj nových technologií
 • školy velmi často spolupracují se soukromými firmami
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.