Emigrace do Austrálie

Emigrace do Austrálie

Pod pojmem emigrace máme na mysli získání víza, které umožňuje trvalý pobyt v Austrálii. Držitel takových víz může v Austrálii žít, pracovat na plný úvazek, studovat, využívat výhod zdravotního pojištění a v budoucnu také požádat o udělení australského občanství. Kromě práva volit má tedy úspěšný vízový žadatel stejná práva jako australský občan. Tato víza se udělují na dobu neurčitou, ale v některých případech lze o trvalý pobyt přijít (např. v případě opuštění Austrálie na delší dobu). 

Získání trvalého pobytu v Austrálii je poměrně složitý a zdlouhavý proces. Imigrační politika a podmínky získání jednotlivých víz se často mění. Proto v těchto případech využíváme služeb vysoce kvalifikovaných migračních agentů a profesionálních imigračních firem Bravo Migration a Seven Migration v Austrálii a firmy Immigration2oz z Anglie.

Nejběžnější druhy emigračních víz

Týká se kvalifikovaných pracovníků, kteří díky svým schopnostem a vzdělání splní podmínky bodového systému. Nejčastěji jde o Skilled Independent visa (subclass 189) a Skilled Nomination Visa (subclass 190).

Tento způsob získání trvalého pobytu je úspěšný v případě, že má žadatel pracovní nabídku od australského zaměstnavatele, tak jak to vyžadují víza z kategorie Employer Nomination Scheme (subclass 186) a Regional Sponsored Migration Scheme (subclass 187).

Existují různé druhy víz pro rodinné příslušníky osob, které trvale žijí v Austrálii, jako např. víza pro partnery (Partner Visa), pro děti (Child Visa), pro rodiče (Parent Visa) anebo pro příbuzné (Remaining Relative Visa).

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.