Podmínky pracovních víz do Austrálie

!Pozor!

Nové podmínky získání pracovních víz do Austrálie!

Musíme Tě informovat o tom, že jedno z nejoblíbenějších pracovních víz v Austrálii, tzv. sponsorship s oficiálním názvem Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457), bylo zrušeno a nahrazeno novým Temporary Skill Shortage visa (subclass 482)

 Co to vůbec Sponsorship je? Jde o vízum, které umožňuje jeho držiteli pracovat na plný úvazek a není třeba přitom chodit do školy, jako je tomu v případě studentského víza

JAK TO FUNGUJE NYNÍ?

  • Držitelé víz subclass 457 mají 4 roky na vyřízení nového víza.
  • Nyní je potřeba mít 3 roky pracovní zkušenosti, než si můžeš zažádat o trvalý pobyt

 

Situace 1 - Tvoje profese je na Short-Term Skilled Occupation List

Žadatelům bude tzv. sponsorship udělen pouze na 2 roky s možností si 1x vízum prodloužit a to maximálně o další 2 rokyPo uplynutí této doby nelze vízum dále prodlužovat ani žádat o udělení trvalého pobytu v Austrálii, naopak je nutné Austrálii opustit nebo přejít na úplně jiný typ víz

 

Situace 2 - Tvoje profese je na seznamu Medium and Long-term Strategic Skills List

Pokud splňuješ i všechny ostatní podmínky pro udělení pracovního víza, bude Ti vízum uděleno na dobu až 4 let. Zůstává zachována i možnost žádat o trvalý pobyt, nikoli však po 2 letech práce pro stejného zaměstnavatele, ale nově až po 3 letech.

 

Situace 3 - ROL

 Protože uchazeči, kteří přicházejí do Austrálie, jsou převážně v metropolitních městech jako Melbourne, Sydney, Brisbane a Perth, je tento seznam pro ty, kteří mají v úmyslu usadit se mimo hlavní města Austrálie. Pro získání trvalého pobytu (PR) je nutné v regionu minimálně 2 roky žít nebo pracovat.

 

V uvedených situacích je v případě prodlužování víza nebo žádosti o trvalý pobyt nutné, aby pozice žadatele stále byla na příslušném seznamu žádaných profesí. Seznamy bude australská vláda každých 6 měsíců aktualizovat a bude je měnit podle potřeb australského pracovního trhu.

 

Popsané změny platí pro všechny nové vízové žádosti podané po 19. 3. 2018. Pro současné držitele víz 457 (i pro žadatele, kteří podali žádost o vízum před 19. 3. 2018) platí stále stejné podmínky víz 457. Držitelé víz 457 mají 4 roky na vyřízení nového víza.

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.