Emigrace do Austrálie: Bodový systém

Australský bodový systém

Bodový systém (points test) je systém komplexního posouzení kvality uchazečů o víza, která jsou určena kvalifikovaným pracovníkům ve stanovených profesích.

Žadatelé o víza jsou posuzování z různých hledisek a získávají body na základě mnoha faktorů. Tyto faktory jsou posuzovány podle stavu aktuálního v době zaslání pozvánky k podání vízové žádosti australskou vládou, případně australským zaměstnavatelem.

Aby měla vízová žádost naději na úspěch, musí žadatel dosáhnout minimálně 60 bodů. Celý systém je relativně složitý a hodnotí se:

 • Věk žadatele (0 - 30 bodů)

Nejvíce bodů je možné získat od 25-32 let, naopak žádné body nezískají žadatelé v rozmezí 45 - 49 let. Žadatelé ve věku 50 let a více nemají bohužel na schválení vízové žádosti nárok.

 • Pracovní zkušenosti (5 - 20 bodů)

Musí se jednat o praxi v rámci profese, která je v Austrálii nedostatková a je na seznamu žádaných povolání (tzv. Skilled Occupations List). Hodnotí se zkušenosti získané v Austrálii i mimo její území. Minimální délka praxe, kterou je nutné prokázat, jsou 3 roky a musí se jednat o placenou práci minimálně na poloviční úvazek. Pracovní zkušenosti hodnotí australská organizace příslušná podle typu práce.

 •  Dosažené vzdělání (10 - 20 bodů)

Příslušná organizace hodnotí získané vzdělání z žadatelovy rodné země nebo z Austrálie.

 • Úroveň angličtiny (0 - 20 bodů) 

Dokládá se mezinárodnou zkouškou, která nesmí být starší než 3 roky. Žadatel musí mít minimálně tzv. Competent English, což je angličtina na úrovni zkoušky IELTS 6.0 ze všech částí nebo CAE na 169 bodů, rovněž ze všech částí. Kromě zkoušek IELTS a CAE se uznávají také zkoušky TOEFL, OET a PTE. Pro různé profese však může být stanovena vyšší úroveň anebo vybraný pouze 1 typ zkoušky,kterou je možné úroveň angličtiny prokázat.

Další extra body je možné získat za:

 • Profesionální znalost cizího jazyka (5 bodů) - nutné doložit akreditací od organizace NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters).
 • Studium v regionální oblasti Austrálie (5 bodů) - regionální oblast Austrálie znamená oblast mimo australská hlavní centra, kterými jsou např. Sydney a okolí, Melbourne, Brisbane, Gold Coast nebo Perth.
 • Profesi partnera (5 bodů) - v případě, že žadatel zahrne do své vízové žádosti i partnera/ku, jehož profese je na seznamu žádaných povolání v Austrálii, stejně jako profese žadatele. Partner/ka musí být stejně jako žadatel mladší než 50 let, doložit požadovanou úroveň angličtiny a vzdělání.
 • Státní nominaci (5 - 10 bodů) - pokud je zaměstnání na seznamu nedostatkových povolání a žadatel je nominován příslušným místním australským státem nebo teritoriem.
 • Professional Year (5 bodů) - absolvování akreditovaného ročního vzdělávacího programu, který kombinuje praxi a akademickou přípravu. Program musí probíhat v oboru, který souvisí s žádanou profesí v Austrálii.
 • Regionálního sponzora (10 bodů) - pokud je zaměstnání na seznamu nedostatkových povolání a žadatel je nominován příslušným místním australským státem nebo teritoriem anebo sponzorovaný příbuzným žijícím trvale v oblastech Austrálie klasifikovaných jako regionální. 

Bodový test pro emigraci do Austrálie

Toto je jen informativní tabulka a doporučujeme projít přesnějším ohodnocením od registrovaného imigračního agenta či právníka, více informací nalezneš na stránkách Australského imigračního úřadu.
Kritérie Více informací Počet bodů
Úroveň angličtiny Doložená mezinárodní zkouškou IELTS. Například za velmi vysoké skóre IELTS 8 bodů a více získá žadatel až 20 bodů. IELTS 6 - 0 bodů

IELTS 7 - 10 bodů
IELTS 8 - 20 bodů

Věk žadatele
 • 25-32 let
 • 18-24 let a 33 -39 let
 • 40-44
 • 45-49
 • 30 bodů
 • 25 bodů
 • 15 bodů
 • 0 bodů
Pracovní zkušenosti V Austrálii anebo v zahraničí je ohodnoceno
 • 5 až 15 bodů
Práce v Austrálii
 • Práce v Austrálii 1 rok ze 2 let
 • Práce v Austrálii 3 roky z 5 let
 • Práce v Austrálii 5 roků ze 7 let
 • 5 bodů
 • 10 bodů
 • 15 bodů
Práce v zahraničí
 • Práce v zahraničí 3 roky z 5 let
 • Práce v zahraničí 5 roků ze 7 let
 • Práce v zahraničí 10 let z 15 let
 • 5 bodů
 • 10 bodů
 • 15 bodů
Dosažené akademické vzdělání Doložené předchozím studiem v Austrálii či jinde v zahraničí - vystudovaní bakalářského a magisterského anebo i doktorského studia
 • žadatel může získat 10-20 bodů
Typ studia Doktorské studium v Austrálii či zahraničí
 • 20 bodů
Australian Bachelor Degree, or Bachelor degree with Honours or Masters
 • 15 bodů
Bakalářské, magisterské nebo inženýrské studium. (pouze vybrané vysoké školy, uznané v Austrálii)
 • 15 bodů
Australský Diploma, či AQF level IV-III
 • 10 bodů
Extra bodově ohodnocené je také:
Studium v Austrálii Extra body za to, že žadatel studoval v Austrálii. (minimálně 2 roky full time)
 • Extra 5 bodů
Studium v regionálních místech Austrálie Pokud toto vzdělání žadatel ukončí například v Adelaide, získá navíc extra body
 • Extra 5 bodů
Další možné extra body Professional Year in Australia
 • Extra 5 bodů
Community Language Skills
 • Extra 5 bodů
Body za partnera - Partner Skills
 • Extra 5 bodů
State or Territory Nomination
 • Extra 5 bodů
Designated Area Sponsorship
 • Extra 10 bodů
Family Sponsorship
 • Extra 10 bodů

 

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.