Nadace Langports

Langports patří mezi naše nejoblíbenější školy, které studentům doporučujeme. Proto Tě chceme seznámit se záslužnou činností, kterou tato australská jazyková škola provádí. Majitel a zakladatel školy John France založil v roce 2007 charitativní organizaci Langports pro pomoc znevýhodněným dětem, která jim nabízí podporu v oblasti vzdělávání. Tím, že se rozhodneš pro studium na Langports, prospěješ nejen sobě ale i druhým.

V dnešní době můžeš cestovat, studovat, poznávat celý svět. Žijeme v době blahobytu a spoustu věcí bereme jako standard. Ne každý má však dobrý start do života jako třeba Ty. Pokud čteš tento článek, tak máš přístup k nějakému médiu (počítač, mobil, tablet) a internetu, aby sis mohl/a "zasurfovat" a taky umíš číst :) Máš tak opravdu velké štěstí.  Přemýšlel/a jsi někdy nad tím, že ne každý má takové možnosti? Pravděpodobně ano, nebo ses o tom třeba učíl/a ve škole. Jako západní vyspělá společnost tak máme možnost pomáhat ostatním lidem a umožnit jim stejnou šanci pro pozitivní změny v jejich životě. Těchto možností si je nadace Langports vědoma a snaží se je přetvářet v realitu.

 

Jakým způsobem nadace Langports pomáhá?

Dává šanci dětem ze znevýhodněného prostředí prostřednictvím vzdělání. Studium a vzdělání otevírá oči, obzory a možnosti. Jedinci získají seběvědomí a jsou lépe připraveni na budoucnost a pracovní příležitosti.

"Nemůžeme změnit život všem znevýhodněným dětem, ale pokusíme se ho změnit alespoň několika. Doufáme, že to zčeří vody i v jejich rodinách. Změna jednoho života s sebou přináší změnu i pro další jedince s ním spojené"

 

kids 

Aktuální projekty podpory

  • SAYL stipendium (SAYL = Study Abroad Year at Langports).

Nadace nabízí stipendium vybraným studentům, kteří dokončili studia ve škole Blue Dragon (Vietnam). Prvním studentem byl vietnamský chlapec Trong, který během studia angličtiny získal seběvědomí a po absolvování kurzu mu byla nabídnuta práce sociálního pracovníka Blue Dragon, aby svým příběhem inspiroval a pomáhal dalším dětem. O příběhu Tronga se můžeš dočíst více tady.

  • Cherbourg state school

Každý rok navštěvují studenti Langports a jejich učitelé státní školu Cherbourg, která se nachází 5hodin severozápadně od Brisbane. Slouží především komunitě rodilých Aboriginců, kde jejich potomci studují. Nadace organizuje v této škole vánoční party, kdy rozdá dárky a knihy a stráví s nimi celý den. Dále několik dětí získá zvláštní ceny za své studijní výsledky a příkladnou docházku - reprezentují tak motto školy Cherbourg "silný a chytrý".

  • Yalari stipendium (Education Ingenous Children)

Domorodé děti podporuje nadace tak, že jim poskytuje stipendium na celých 5 let studia v jedné z nejlepších soukromých středních škol v Austrálii. V roce 2018 byly vybrány 2 děti. Vliv těchto stipendistů na zbytek komunity je obrovský. Ostatním dětem to dává naději, že mohou takového úspěhu dosáhnout také. Stipendium zahrnuje nejenom studium ,ale také dopravu, ubytování, uniformy, extra výdaje a kapesné.

  • Blue Dragon Stipendium

Blue Dragon je vietnamská nadace, která se stará o tzv. "děti ulice" v Hanoi. Jejich portfolilo pomoci je široké - od vzdělání, výživy, zdravotní péče, poradenství, volnočasových kroužků, přes právní pomoc po bezpečné útočiště. Organizace cílí na rozbití začarovaného kruhu chudoby tím, že nabíz vzdělávacíí kurzy, školení a pracovní příležitosti těm, co to nejvíce potřebují - dětem ulice, obchodováním s dětskými obětmi a chudých dětí z venkova. Nadace Langports každoročně přispívá finančními dary ke studiu pro 10 dětí a pro jejich učitele.

 

deti

Jak se mohu zapojit?

  • studiem na Langports
  • Přátelstvím s Langports (Friends of the Foundation) - tj. pravidelný finanční příspěvek nadaci
  • doprovolnickou činností
  • prací pro některou z poboček Langports
  • další formy pomoci - studentské agentury přispívají procenty ze svého zisku či jednorázovými dary; australské rodiny mohou nabídnout ubytování pro studenty z výše uvedených projektů podpory

 

Studiem na Langports už nadaci sám o sobě podporuješ a ani o tom možná ani nevíš. Pokud studuješ v Sydney, tak věž, že 100 % výdělku školy jde do nadace Langports. Tato škola je prostě jedinečná a veškerý její personál a majitelé mají srdce na pravém místě. Vládne tu milá a přátelská atmosféra. Studenti zde také mohou studovat angličtinu v originálním podání tzv U.F.O English postaveném na individuálním rozvrhu každého studenta podle jeho slabých a silných stránek. Dalším super projektem je program PLATINUM, který se zaměřuje na studenty starší 40 let ve spojení studia angličtiny a cestování.

 

A to nejrozkošnější na závěr

Studenti Langports mají jedinečnou šanci se stát dobrovolníky v záchranné stanici pro koaly Lone Pine Sactuary. Kdo by nestál o to pomazlit se s koalou za odměnu o její péči?

 

Lone Pine Sactuary

 

 

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.