Jazykové okénko - nejčastější chyby v angličtině I.

Připravili jsme si pro Tebe malé vědomostní okénko. Zahajujeme tímto miniseriál o gramatických chybách v angličtině, kterých by ses měl/a vyvarovat. V dnešním díle se podíváme na nejčastější omyly. Ve spolupráci s naší přední jazykovou školou Greenwich jsme dali dohromady 3 nejčastější chyby, které studenti v gramatice dělají. Dokážeš v následujících větách najít chyby a opravit je?

  • I am agree.
  • She looks like tired.
  • In addiction, we need a bigger budget to finish the project.

 

divka s ucebnici anglictiny


Vysvětlení a správné řešení

Souhlas

I am agree. Já jsem souhlasím. X

Studenti dělají často stejné chyby, protože překládají věty z jejich původního jazyka. Ve většině jazyků sloveso být “be” se používá před souhlasem. Nicméně v angličtině slovo agree je slovesem a nepoužívá se společně se slovesem “be”.

 

I agree.  Souhlasím.

I don’t agree or I disagree.  Nesouhlasím.

Do you agree? Souhlasíš? ✅ 

agree

 

Vypadat jako

 

She looks like tired. Ona vypadá jako unaveně. X

Nejjednodušší cestou, jak si zapamatovat správný tvar je použití slovesa a) look + přídavné jméno nebo  b) look like + podstatné jméno.

 

a) look + an adjective

She looks tired. Vypadá unaveně.  

He looks happy today. Dneska vypadá šťastně.  

They are looking bored in class. Oni vypadají znuděně ve třídě.    

The weather looks bad today. Počasí dnes vypadá špatně.  

 

b) look like + a noun.

He looks like his father. On vypadá jako jeho otec.

My ex-boyfriend looks like a pig. Můj bývalý přítel vypadá jako prase.

It looks like a big storm is coming.  Vypadá to, že se blíží velká bouřka.


otázka

A na závěr trochu slovíčkaření

ADDITION x ADDICTION

 

In addiction, we need a bigger budget to finish the project. V závislosti, my potřebujeme větší rozpočet k dokončení toho projektu. X

Tato věta je typická pro svoji CHYBU v hláskování a učitelé ji často naleznou v odborných textech a vypadá velmi podivně.

 

In addition, we need a bigger budget to finish the project.  Kromě toho, my potřebujeme větší rozpočet k dokončení toho projektu.

Použitím “addition” se vyjadřuje skutečnost, že něco jiného existuje a Ty chceš k tomu přidat něco dalšího. Nicméně si dávej pozor na to, jak ho napíšeš a vyslovíš. IN ADDITION neobsahuje písmeno “C”.

 

“Addiction” je podstatné jméno a vyjadřuje závislost, neschopnost přestat v negativním slova smyslu.

He has a gambling addiction. On je závislý na hazardních hrách.  

Alcohol addiction is a very serious problem. Závislost na alkoholu je velmi vážný problém.  Jaké bylo Tvé skóre? Chtěl/a by sis vyzkoušet test z angličtiny? Klikni sem a můžeš se dál vzdělávat.

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.