Vízum do Austrálie pro rodinné příslušníky

Víza pro trvalý pobyt pro rodinné příslušníky 

Trvalé partnerské vízum

Pokud jsi již žádal/a o klasická partnerská víza, a chceš i nadále zůstat v Austrálii, přibližně po 2 letech si můžeš zažádat o trvalé partnerské vízum. Více o trvalém partnerském vízu.

Vízum pro děti

Toto vízum je pro ty, kteří chtějí sponzorovat své dítě, aby mohlo v Austrálii pobývat po neomezenou dobu. Více informací o vízu pro děti.

Rodičovské vízum

Rodičovské vízum je možné získat, pokud je Váš potomek australským občanem nebo má trvalý pobyt v Austrálii. Více informací o rodičovském vízu.

Vízum pro příbuzné

Tento druh víza může být udělen těm, jejichž blízcí členové rodiny žijí v Austrálii jakožto její občané nebo mají povolení k trvalému pobytu. Více informací o vízu pro příbuzné.

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.