Žádané profese v Austrálii

Jaké jsou žádané profese v Austrálii

zubar-australie

Austrálie každoročně zaznamenává nedostatek pracovních sil napříč různými obory. Specifické dovednosti bývají na australském pracovním trhu často nedostatkovým zbožím. Proto Austrálie vítá kvalifikované pracovníky, které postrádá a kteří zároveň splňují další stanovené podmínky. Tudíž jedním z nejdůležitějších kritérií k získání víza, které Ti umožní pracovat v Austrálii na plný úvazek, je skutečnost, že Tvá profese, ve které máš vzdělání a především praxi, je v Austrálii nedostatková a je po ní tedy velká poptávka. V takové situaci pak zaměstnavatelé nebo přímo australská vláda přistupují k zaměstnávání cizinců a tam přichází Tvá šance!

Za tímto účelem existují seznamy žádaných povolání, které vydává australská vláda. Prvním krokem na cestě za získáním pracovního víza je tedy zjištění, zda se Tvá profese nachází na některém z těchto seznamů. Do 18.4. 2017 se jednalo o Skilled Occupations List (SOL list) a Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL list). 

Podle toho, v jakém ze dvou seznamů se Tvá profese nacházela, bylo možné (po splnění řady dalších podmínek) žádat o konkrétní typ víza. Např. pokud jsi se našel/a na seznamu CSOL, bylo možné žádat např. o tzv. Sponsorship (subclass 457) anebo podat žádost v rámci Employer Nomination Scheme (subclass 186).

Dne 19.4. 2017 australská vláda oba výše uvedené seznamy žádaných povolání zrušila a zavedla dva nové, které je nahrazují. 

Seznamy žádaných profesí:

 

Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)

Short-Term Skilled Occupation List (STSOL)

Oba seznamy bude australská vláda každých 6 měsíců přezkoumávat (do 18.4. 2017 změny probíhaly jednou za rok) a může je měnit podle potřeb australského pracovního trhu.

Australská vláda zároveň řadu profesí, na které bylo možné do 18.4. 2017 získat pracovní vízum, ze seznamů odstranila. Jedná se o desítky povolání a jejich seznam najdete přímo na webu australského imigračního úřadu zde.

 

 

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.