Podmínky Work and Holiday víz do Austrálie

Jaké podmínky musíš splňovat?

 • Být občanem země, která má smlouvu s Austrálií na Work and Holiday víza.
 • Mít platný cestovní pas.
 • Podat žádost o tato pracovní víza mimo území Austrálie. Víza Ti musí být udělena mimo území Austrálie.
 • Vstoupit na území Austrálie do 12 měsíců od udělení víza.
 • Splňovat zdravotní a charakterové požadavky (např. trestní bezúhonnost).
 • Věkově musíš být mezi 18 a 30 lety včetně v době podání žádosti.
 • Máš-li děti, nesmí Tě doprovázet po celou dobu Tvého pobytu v rámci tohoto typu víz (v případě, že Tě děti doprovázet budou a nemáš partnera, který se o ně bude starat, nemůžeš o tato víza žádat, ale můžeš si zvolit vízum turistické).
 • Máš-li děti, které Tě doprovázet nebudou, vyplníš skutečnost do papírové žádosti.
 • Poplatek australskému imigračnímu úřadu za žádost o Working Holiday víza je 635 AUD, platí se online při podání žádosti.
 • Mít zpáteční letenku (případně prokázat peníze na zpáteční letenku - mimimálně 2.000 AUD).
 • Doklad o sjednaném zdravotním pojištění.
 • Finanční krytí mimimálně 5.000 AUD na účtu*
 • Oficiální certifikát z angličtiny - např. IELTS (4,5)TOEFL, PTE, Cambridge (CAE) či jiné. Více o dalších typech zkoušky, kterou může uchazeč prokázat svoji úroveň angličtiny najdeš zde.
 • Musíš studovat na vysoké škole (dokončené alespoň 2 roky vysokoškolského studia) nebo již mít vysokoškolský titul (Pro více informací klikni na Work and Holiday v Austrálii).
 • Doporučující dopis od vzdělávací insitituce, která poskytla vysokoškolské vzdělávání.

Nesplňuješ některou z podmínek? 

Nemusíš zoufat, protože existuje řada jiných alternativ, jak se do Austrálie podívat a mít možnost tam pracovat. Ideální variantou, která Tě v Austrálii opravňuje pracovat i cestovat jsou Studentská víza.

Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.