Employer Nomination Scheme

Employer Nomination Scheme (subclass 186)

Vízum je určeno kvalifikovaným pracovníkům a jeho udělením získává žadatel (případně i jeho partner/ka a děti) trvalý pobyt v Austrálii. Víza se tedy udělují na dobu neurčitou. Žadatel musí být k získání těchto víz nominován australským zaměstnavatelem.

Aby se tak stalo, musí uchazeč splňovat řadu podmínek, především:

  • být mladší než 50 let (v některých případech lze udělit výjimku - např. univerzitní profesor nebo výzkumný pracovník)
  • prokázat kvalifikaci a/nebo dovednosti vyžadované pro jeho pracovní pozici
  • doložit požadovanou úroveň angličtiny

Jednotlivé požadavky se mohou lišit podle kategorie, ve které je vízová žádost podávána. Existují celkem 3:

  •  Temporary Residence Transition stream

Kategorie je určena pro držitele tzv. sponsorshipu, tedy Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457). Po uplynutí 2 let práce pro stejného zaměstnavatele na stejné pozici, se může zaměstnavatel rozhodnout nabídnout zaměstnanci (tedy držiteli sponsorshipu) práci na dobu neurčitou. V takovém případě nominuje zaměstnance na získání Employer Nomination Scheme víza v rámci této kategorie Temporary Residence Transition stream. K získání víza nemusí žadatel znovu prokazovat svou kvalifikaci a/nebo dovednosti, protože ty už byly ověřeny 2 letou prací pro zaměstnavatele.

  • Direct Entry stream

Do této skupiny patří vízové žádosti kvalifikovaných pracovníků, které jejich zaměstnavatel nominoval přímo k získání trvalého víza. Dále jde o žadatele, kteří v Austrálii naopak nepracovali ještě nikdy nebo jen krátce, žádají o vízum mimo území Austrálie anebo ti, kteří nespadají do předchozí kategorie Temporary Residence Transition stream.

Tito žadatelé musí kromě požadované úrovně angličtiny doložit alespoň 3 letou praxi v relevantním oboru. Musí se jednat o takovou pozici, která je uvedená na tzv. Short-term Skills Occupation Listu (od 19.4. 2017 nahradil dřívější CSOL list).  Dalším požadavkem, je pozitivní Skills Assesment. Jedná se o proces, v průběhu kterého příslušná australská organizace hodnotí kandidátovu kvalifikaci a schopnosti.

  • Agreement stream

Týká se žadatelů, kteří pracují pro australského zaměstnavatele na základě zvláštní dohody (tzv. Labour agreement - více informací zde), kterou zaměstnavatel uzavřel s australskou vládu. Děje se tak v případě, pokud zaměstnavatel potřebuje získat zahraničního zaměstnance na pozici, která není uvedená v Short-term Skills Occupation Listu (od 19.4. 2017 nahradil dřívější CSOL list)Vízová žádost se podává online, a to současně s nominací zaměstnavatele, anebo až  poté, co je zaměstnavateli nominace schválena (nejpozději však do 6 měsíců od schválení).

Pokud zájemci o získání tohoto víza nemají pracovní nabídku od australského zaměstnavatele, mohou prostřednictvím databáze SkillSelect vyjádřit svůj zájem takovou nabídku získat. Do této databáze mají přístup australští zaměstnavatelé a také zástupci jednotlivých australských států a teritorií. Ti se na základě informací, které uchazeč uvede v tzv. Expression of Interest, mohou rozhodnout nominovat kandidáta na získání Employer Nomination Scheme víza.  

 

Australský imigrační úřad kromě požadavků, které jsou kladeny na žadatele o vízum, stanovil i podmínky, které musí splňovat australští zaměstnavatelé. Pouze v případě splnění těchto podmínek, může zaměstnavatel žadatele úspěšně nominovat. 

Požadavky se liší, podle výše uvedených kategorií, ale jedná se především o tyto skutečnosti

 

  • zaměstnavatelem je australská firma, která v Austrálii působí legálně.
  • na nominovanou pozici nelze zaměstnat Australana nebo osobu s trvalým pobytem na území Austrálie.
  • zaměstnavatel musí přislíbit zaměstnanci minimální výši platu, která je pro danou pozici stanovená (tzv. market salary rate) - aktuálně se jedná minimálně o částku 55.000 AUD ročně, čímž je znemožněno, aby nominace byla schválena na levné nekvalifikované pracovní pozice a také aby docházelo k platové diskriminaci zahraničních pracovníků.
  • nabízená práce musí být dlouhodobá (alespoň 2 roky) a na plný úvazek.
Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.