Podmínky studentského víza do Austrálie

Jaké jsou podmínky studentských víz v Austrálii?

 • Limitované pracovní povolení „Work Permission“
  Možnost práce 40 hodin za 2 týdny, b
  ěhem prázdnin mezi kurzy a po skončení školy lze pracovat neomezeněPracovat lze od nástupu do školy.
 • Zdravotní pojištění OSHC
  Povinností každého mezinárodního studenta je mít zajištěné zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu.
 • Dostatek finančních prostředků
  Je nutné dodržovat podmínky víza včetně dostatečné finanční kapacity pro studium a pobyt v Austrálii.
 • Minimálně 80% docházka
  Je nutné plnit minimální docházku do Tebou zvoleného kurzu. Týká se především jazykových a odborných kurzů. 
 • Povinnost nahlásit škole/imigračnímu změnu bydliště
  Student je povinen do 7 dní nahlásit škole, kterou navštěvuje, místo svého bydliště v Austrálii či jeho změnu.
 • Schválené ubytování pro studenta mladšího 18 let
  Student mladší 18 let musí mít zajištěné školou schválené ubytování (většinou jde o ubytování v hostitelské rodině).
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.