Potřebné dokumenty - studentská víza

Jaké dokumenty budeš potřebovat k žádosti o studentské vízum do Austrálie?

 

Od 1. 7. 2016 se všechny žádosti o studentská víza zadávají online přes tzv. ImmiAccount na webových stránkách australského imigračního úřadu. Došlo také ke snížení počtu kategorií studentských víz z 8 na 2. Jedná se tedy o Student Visa (Subclass 500) a o Student Guardian Visa (Subclass 590), kdy ve druhém případě se jedná o vízum pro člověka, který cestuje jako doprovod studenta mladšího 18 let. 

Před tím, než si zažádáš o studentské vízum, musíš být přijat k full-time studiu na některé ze vzdělávacích institucí v Austrálii, které jsou schválené australskou vládou. Pokud jsi mladší 18 let, musíš mít k přijetí ke studiu rovněž zajištěné vhodné ubytování. 

Studentská víza do Austrálie

Seznam dokumentů pro studentská víza (subclass 500)

 • Kopie cestovního pasu – pas musí být platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Austrálie
 • Pojištění OSHC – Dokument o zajištění povinného zdravotního pojištění pro mezinárodní studenty
 • Motivační dopis – zde vysvětlíš hlavní důvody studia v Austrálii (proč sis vybral/a pro své studium danou lokalitu a konkrétní kurz, v čem Ti má studium v Austrálii pomoct, jaká je Tvoje studijní a pracovní historie, jaké máš plány po návratu do ČR apod.)
 • Formulář eCOE (Electronic Confirmation of Enrolment) – Potvrzení o studiu, které vydává škola po zaplacení školného
 • Poplatek ambasádě za zpracování víza - zaplatit jej můžeš embosovanou platební kartou nebo prostřednictvím naší agentury
 • Výpis z rejstříku trestů - pouze v případě, že se zapisuješ na kurz v délce více než 1 rok a strávil jsi v cizině za posledních 10 let více než 1 rok

 V průběhu žádosti o víza si australská ambasáda může vyžádat doplňující dokumenty či informace. 

Nejčastěji se jedná o:

 • Doklad o Tvém nejvyšším dosaženém vzdělání - v případě střední školy se doloží maturitní vysvědčení, v případě vysoké školy pak diplom
 • Finanční krytí - výpis z účtu za poslední 3 měsíce, kterým prokážeš, že máš dostatek finančních prostředků na pokrytí životních nákladů v prvním roce studa v Austrálii 
 • Životopis - zde se dokládá studium a zaměstnání od skončení střední školy, minimálně za období posledních 5 let
 • Závazky k Tvé vlasti - zdůvodnění návratu do ČR po skončení studia (přerušené studium, partner, rodiče, nájemní smlouva, firma apod.)
 • Dokumenty o Tvém předchozím studiu v Austrálii - pokud nějaké bylo
 • Všechny uvedené dokumenty musejí být přeloženy do anglického jazyka soudním překladatelem a opatřeny úředním kulatým razítkem
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.