Akademická angličtina

Angličtina pro akademické účely

English for Academic Purposes - určeno pro studenty, kteří plánují studovat na odborné škole či na univerzitě v Austrálii nebo v jiné anglicky mluvící zemi. Kurz je zaměřen především na psaní odborných prací a rozvoj prezentačních schopností.  

Součástí kurzů bývá příprava na mezinárodní zkoušky IELTS nebo TOEFL, jejichž úspěšné složení je podmínkou pro přijetí na zahraniční školu.

Co potřebuji pro přijetí na odbornou školu či univerzitu?

Většina anglických škol má přímé napojení na odborné školy nebo univerzity v Austrálii. Pokud se Ti podaří úspěšné ukončení kurzu akademické angličtiny, budeš automaticky přijat na školu a nemusíš již absolvovat IELTS. Úspěšnost v kurzu je hodnocena podle stupnice IELTS.

Pro přijetí na odbornou školu v Austrálii potřebuješ většinou IELTS minimálně 5.0. 

Pro přijetí na univerzitu v Austrálii potřebuješ většinou IELTS minimálně 6.5

Požadovaná úroveň angličtiny vždy závisí na přijímacích podmínkách daného kurzu a školy! 

 
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.