Odborná angličtina

Obchodní angličtina

  • Kurzy obchodní angličtiny neboli Business English jsou zaměřeny na výuku terminologie používané v obchodním styku, na rozšíření slovní zásoby o ekonomické a finanční pojmy, na rozvoj písemného i mluveného projevu. 
  • Kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří mají zájem pokračovat ve studiu ekonomie na odborné škole či univerzitě v cizí zemi a profesionály, kteří by se rádi zdokonalili v obchodní angličtině, kterou využívají v rámci svého povolání. 
  • Některé školy nabízí také samostatné kurzy obchodní angličtiny, které Ti pomohou připravit se na Cambridge zkoušku obchodní angličtiny - Cambridge Business English Certificate (BEC).

 

Business English

 

Učitel

Kurzy pro učitele

  • Kurzy pro učitele anglického jazyka, Teacher Training, se zaměřují především na metodiku výuky anglického jazyka. Hlavní důraz je kladen na principy kvalitního a efektivního učení. Kurzy poskytují účastníkům praktické schopnosti, které budou v budoucnu potřebovat. Přípravný kurz trvá 4 - 8 týdnů, vždy záleží na konkrétní škole a zvoleném kurzu. 
  • Kurzy jsou určeny jak pro rodilé mluvčí, tak pro zájemce, pro něž je angličtina druhým jazykem. Jako absolvent můžeš vyučovat angličtinu po celém světě. 
  • Kurzy je rovněž možné zakončit mezinárodně uznávanými zkouškami, jako např. CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) nebo Certificate IV in TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) a další.
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.