Jazykové certifikáty

Cambridge zkoušky

Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které jsou požadovány zejména v Evropě jak pro studium, tak v zaměstnání.

Kurzy trvají 10 až 12 týdnů a skládají se z 5 částí zaměřených na porozumění čteného textu, psaní, gramatiku, poslech a mluvení. Termíny pro složení zkoušky jsou vždy několikrát do roka.

klic-k-uspechu

Typy Cambridge zkoušek

PET - Preliminary English Test

nejnižší základní úroveň

 • na této úrovni bys měl/a rozumět písemné i mluvené angličtině v každodenním životě, práci či při studiu


FCE - First Certificate in English

vyšší základní úroveň

 • nejpopulárnější z Cambridge zkoušek, zkoušku potřebuješ v práci či při studiu

 

CAE - Certificate in Advanced English

pokročilá úroveň 

 • ideální pro studenty, kteří potřebují používat angličtinu na profesionální úrovni


CPE - Certificate of Proficiency in English

nejvyšší úroveň 

 • pro studenty, jejichž úroveň angličtiny je blízká úrovni rodilého mluvčího

IELTS

IELTS neboli International English Language Testing System je mezinárodně uznavaná zkouška vypovídající o celkové úrovni znalosti angličtiny. Zkouška je mezinárodně uznávaná. IELTS je možné složit každý týden v oficiálních testovacích centrech. Je ovšem nutná registrace předem. Přípravné kurzy na IELTS začínají na australských jazykových školách zpravidla každý měsíc. 

Společné studium

 • 4 základní části - čtení, psaní, poslech, mluvené slovo 
 • Bodová stupnice o rozsahu 1 - 9 bodů
 • Přikládá se k žádosti pro trvalý pobyt v Austrálii
 • Součást přijímacího řízení na univerzitu

Typy IELTS zkoušek

General IELTS

 • Zkouška se doporučuje pro ty, kteří plánují jít pracovat, studovat či žádat o trvalý pobyt v Austrálii, Kanadě či Novém Zélandu.
 • Zkouška prověří angličtinu s důrazem na běžnou konverzaci v každodenním životě či běžném pracovním prostředí.

Academic IELTS

 • Výsledky ze zkoušky vypovídají o jazykové způsobilosti kandidáta žádajícího o studium na univerzitě.
 • Pokud chceš studovat na univerzitě, budeš muset zkoušku absolvovat. Minimální počet bodů pro přijetí se pohybuje mezi 6.5 a 7.5 body.

 Další typy zkoušek

TOEFL

TOEFL - Test of English as Foreign Language měří schopnost komunikace a znalosti nerodilých mluvčích v angličtině a to jak mluvenou, tak psanou formou.

Mnoho vládních agentur, stipendijních programů a certifikačních společností, nazírá na TOEFL skóre jako na primární zdroj znalostí angličtiny.

Výhody TOEFL

 • Po úspěšném získání certifikátu volné dveře ke studiu na zahraničních vysokých školách. 
 • Uznáváno především v USA.
 • Testy ve 2 podobách - papírová a elektronická.
 • Testovací centra jsou po celém světě.

PTE

PTE - Pearson Test of English je test, který skrze počítačové testování poskytuje přesné hodnocení shopností studenta a určuje rozsah jeho znalostí v anglickém jazyce.

Dobrý výsledek z testu PTE umožní studentům studium na mnoha australských uznávaných institucích.

Výhody PTE

 • Flexibilní testovácí dny.
 • Testovací střediska na téměř 200 místech po celé světě.
 • Akademické výsledky k dispozici do 5 pracovních dnů.
 • Poplatek za test je pouze $220.

Kooperace

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.