Jazykové certifikáty

Cambridgeské zkoušky

Jedná se o mezinárodně uznávané zkoušky, které jsou požadovány zejména v Evropě jak pro studium, tak v zaměstnání.

Kurzy trvají 10 až 12 týdnů a skládají se z 5 částí zaměřených na porozumění čteného textu, psaní, gramatiku, poslech a mluvení. Zkoušky se skládají několikrát ročně.

klic-k-uspechu

PET - Preliminary English Test

nejnižší základní úroveň

 • na této úrovni bys měl/a rozumět písemné i mluvené angličtině v každodenním životě, práci či při studiu


FCE - First Certificate in English

vyšší základní úroveň

 • nejpopulárnější z Cambridge zkoušek, zkoušku potřebuješ v práci či při studiu

 

CAE - Certificate in Advanced English

pokročilá úroveň 

 • ideální pro studenty, kteří potřebují používat angličtinu na profesionální úrovni


CPE - Certificate of Proficiency in English

nejvyšší úroveň 

 • pro studenty, jejichž úroveň angličtiny je blízká úrovni rodilého mluvčího

IELTS

IELTS neboli International English Language Testing System je mezinárodně uznavaná zkouška vypovídající o celkové úrovni znalosti angličtiny. Zkouška je uznávaná v Austrálii, na Novém Zélandu, v USA, ve Velké Británii i imigračními úřady a profesionálními organizacemi. IELTS je možné složit každý týden v oficiálních testovacích centrech. Je ovšem nutná registrace předem. Přípravné kurzy na IELTS začínají na australských jazykových školách zpravidla každý měsíc. 

Společné studium

 • 4 základní části - čtení, psaní, poslech, mluvené slovo 
 • Bodová stupnice o rozsahu 1 - 9 bodů
 • Přikládá se k žádosti pro trvalý pobyt v Austrálii
 • Součást přijímacího řízení na univerzitu

Typy zkoušek

General IELTS

 • Zkouška se doporučuje pro ty, kteří plánují jít pracovat, studovat či žádat o trvalý pobyt v Austrálii, Kanadě či Novém Zélandu.
 • Zkouška prověří angličtinu s důrazem na běžnou konverzaci v každodenním životě či běžném pracovním prostředí.

Academic IELTS

 • Výsledky ze zkoušky vypovídají o jazykové způsobilosti kandidáta žádajícího o studium na univerzitě.
 • Pokud chceš studovat na univerzitě, budeš muset zkoušku absolvovat. Minimální počet bodů pro přijetí se pohybuje mezi 6.5 a 7.5 body.

Angličtina pro akademické účely

English for Academic Purposes - určeno pro studenty, kteří plánují studovat na odborné škole či na univerzitě v Austrálii nebo v jiné anglicky mluvící zemi. Kurz je zaměřen především na psaní odborných prací a rozvoj prezentačních schopností.  

Součástí kurzů bývá příprava na mezinárodní zkoušky IELTS nebo TOEFL, jejichž úspěšné složení je podmínkou pro přijetí na zahraniční školu.

Co potřebuji pro přijetí na odbornou školu či univerzitu?

Většina anglických škol má přímé napojení na odborné školy nebo univerzity v Austrálii. Pokud se Ti podaří úspěšné ukončení EAP kurzu, budeš automaticky přijat na školu a nemusíš již absolvovat IELTS. Úspěšnost v kurzu EAP je hodnocena podle stupnice IELTS.

Pro přijetí na odbornou školu v Austrálii potřebuješ úspěšně ukončit EAP 2. 

Pro přijetí na univerzitu v Austrálii potřebuješ úspěšně ukončit alespoň EAP 3. 

 

TOEFL

TOEFL - Test of English as Foreign Language měří schopnost komunikace a znalosti nerodilých mluvčích v angličtině a to jak mluvenou, tak psanou formou.

Mnoho vládních agentur, stipendijních programů a certifikačních společností, nazírá na TOEFL skóre jako na primární zdroj znalostí angličtiny.

Výhody TOEFL

 • Po úspěšném získání certifikátu volné dveře ke studiu na zahraničních vysokých školách. 
 • Uznáváno především v USA.
 • Testy ve 2 podobách - papírová a elektronická.
 • Testovací centra jsou po celém světě.

PTE

PTE - Pearson Test of English je test, který skrze počítačové testování poskytuje přesné hodnocení shopností studenta a určuje rozsah jeho znalostí v anglickém jazyce.

Dobrý výsledek z testu PTE umožní studentům studium na mnoha australských uznávaných institucích.

Výhody PTE

 • Flexibilní testovácí dny.
 • Testovací střediska na téměř 200 místech po celé světě.
 • Akademické výsledky k dispozici do 5 pracovních dnů.
 • Poplatek za test je pouze $220.

Kooperace

Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.