Resident Return víza

Resident Return Visa (subclass 155, 157)

Jedná se o víza, která potřebují bývalí australští občané, nebo osoby, které měli či mají povolení k trvalému pobytu na území Austrálie v situacích, kdy opustili Austrálii nebo to plánují a zároveň chtějí znovu získat (nebo si uchovat) status rezidenta.

Víza, která umožňují trvalý pobyt v Austrálii mají omezenou platnost (obvykle je to 5 let). I po uplynutí této doby může držitel víz v Austrálii legálně zůstat. Problém nastává ve chvíli, kdy by po vypršení platnosti víz chtěl jejich držitel z Austrálie odcestovat a potom se zase vrátit.

V tomto případě je nutné požádat o Resident Return Visa, díky kterým si uchová nebo znovu získá povolení k trvalému pobytu.

Resident Return Visa se udělují na dobu neurčitou, ale cestovat mimo Austrálii a zase se do ní vracet umožňují opět maximálně po dobu 5ti let od jejich udělení. Po uplynutí této doby je nutné požádat o jiný typ víz (např. o australské občanství) v případě, že chce žadatel dále cestovat mimo Austrálii a udržet si status rezidenta.

Rozlišujeme 2 typy těchto víz:

  • Resident Return Visa subclass 155

    Žadatel musí prokázat, že za posledních 5 let žil v Austrálii alespoň 2 roky jako australský občan nebo rezident. V případě, že není splněna tato podmínka, musí žadatel přesvědčit imigračního úředníka že má takové obchodní, kulturní, pracovní nebo osobní vazby, které jsou Austrálii ku prospěchu. I při nesplnění časové podmínky může vízum získat rovněž partner/ka nebo děti úspěšného žadatele o tento typ víz. V obou jmenovaných případech se platnost víza zkracuje na 1 rok.
  • Resident Return Visa subclass 157

    Tento typ víza může získat žadatel, který doloží, že v Austrálii strávil alespoň 1 den a zároveň méně než 2 roky za posledních 5 let. Současně musí prokázat existenci závažných důvodů, které měl žadatel pro opuštění Austrálie. Platnost povolení cestovat z Austrálie a zase se do ní vracet se statusem rezidenta je omezena pouze na 3 měsíce.
    Žádost o Resident Return Visa je možné podat v Austrálii i mimo ni, a to online anebo poštou prostřednictvím papírové žádosti. V případě podání vízové žádosti v Austrálii bývá vízum schváleno obvykle do 1 pracovního dne a mimo Austrálii do 2 týdnů.
Studium v Austrálii, víza do Austrálie, práce v Austrálii 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.