Skilled Independent víza do Austrálie

Skilled Independent Visa (subclass 189)

Tato víza jsou určená pro zkušené a kvalifikované pracovníky, jejichž věk nepřesáhl 50 let. Jejich schválení znamená zároveň získání trvalého pobytu v Austrálii - to znamená, že se udělují na dobu neurčitou. Úspěšný žadatel (a také jeho partner/ka a děti) tak může žít, pracovat na plný úvazek i studovat kdekoliv na území Austrálie a v budoucnu také získat australské občanství.

Žadatelé však musí splňovat stanovená kritéria, která jsou poměrně přísná. Jednou z nejdůležitějších podmínek je, že žadatelovo povolání musí být na seznamu žádaných profesí v Austrálii. Od 19. 4. 2017 se jedná se o Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL), který nahradil předchozí Skilled Occupations List (tzv. SOL list). Přítomností profese na tomto seznamu to, ale nekončí. Dále je nutné projít bodovým testem (points test), prostřednictvím kterého žadatel získává body za věk, úroveň angličtiny, vzdělání, praxi, studium v Austrálii atd. K získání víza je vždy nutné dosáhnout minimálně 60 bodů.

Vízum nelze získat bez prokázání odborné způsobilosti. Jde o tzv. Skills Assessment, které vydávají různé asociace. Každá asociace má stanovený vlastní žebříček kritérií a podmínek, které žadatel musí splňovat a doložit. Podmínky a asociace se liší podle druhu odborné kvalifikace.

 

Samotný vízový proces má několik částí a může probíhat v Austrálii i mimo její území.

  • Nejdříve je nutné oficiálně vyjádřit svůj zájem o získání víza pomocí tzv. Expression of Interest (EOI). Jedná se o registraci, která je zdarma a podává se online prostřednictvím služby SkillSelect, což je databáze všech uchazečů.
  • Poté je nutné čekat na pozvánku od australské vlády, případně od australského zaměstnavatele, k podání žádosti o vízum. Pozvánky jsou rozesílány pravidelně (většinou 2x za měsíc) vždy nejprve těm žadatelům, kteří dosáhli nejvíce bodů v bodovém testu. Tak je zajištěno, že si Austrálie vybírá jen ty nejkvalitnější ze všech kandidátů. Pro některé profese je stanoven roční limit pozvánek. Jakmile je tento limit vyčerpán, žádné další pozvánky už nejsou v daný rok poslány.  EOI je v systému SkillSelect uchován po dobu 2 let. Pokud žadateli nepřijde pozvánka do této doby, pak je ze seznamu vymazán.
  • Pozvánka obsahuje konkrétní podmínky, které musí žadatel splňovat. Teprve v případě splnění těchto podmínek (např. skill assessment nebo dostatečný počet bodů, jak bylo uvedeno výše) může být vízová žádost úspěšná.
  • Vízovou žádost je nutné podat do 60 dnů od obdržení pozvánky.
  • Pokud je žadatel v době podání vízové žádosti na území Austrálie, může na základě této pozvánky získat překlenovací víza - tzv. „bridging visa“ pro zajištění legálního pobytu v Austrálii až do vyřešení žádosti australským imigračním úřadem.
  • Rozhodnutí o udělení či neudělení víza je ve většíně případů vydáno do 3 měsíců od podání žádosti.
Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.