Skilled Nomination Víza

Skilled Nomination Víza (subclass 190)

Podmínky pro udělení tohoto víza jsou velmi podobné jako u Skilled Independent Visa (subclass 189). I v tomto případě se jedná o vízum určené pro kvalifikované pracovníky, jehož schválením žadatel (případně i jeho partner/ka a děti) získává trvalý pobyt v Austrálii.

Pro udělení víza je nutné:

  • být mladší než 50 let
  • získat dostatečný počet bodů v bodovém systému (min. 60 bodů)
  • doložit požadovanou úroveň angličtiny (minimálně Competent English)
  • získat pozvánku k žádosti o vízum od australské vlády
  • prokázat odbornou způsobilost (Skills Assessment) v profesi, která je na některém ze dvou seznamů žádaných profesí v Austrálii

První rozdíl se týká seznamu, na kterém musí být profese žadatele uvedená. Pro získání Skilled Nomination víz můžete svou profesi hledat na Short-term Skills Occupation List (od 19.4. 2017 nahradil dřívější CSOL list). Tento seznam je mnohem širší než Medium and Long-term Strategic Skills List, tzn. možnost získat Skilled Nomination víza se otevírá mnohem více kandidátům než je tomu u předchozí vízové kategorie. Vízový proces začíná stejně jako v předchozím případě, tzn. žadatel musí prostřednictvím systému SkillSelect vyjádřit svůj zájem o vízum (Expression of Interest - EOI).

Zásadním rozdílem oproti Skilled Independent Visa (subclass 189) je skutečnost, že žadatel musí získat nominaci od místního australského státu nebo teritoria. Ty mají do databáze SkillSelect přístup a mohou se rozhodnout, že konkrétního žadatele nominují pro získání víza. Každý australský stát, případně teritorium, má svoje vlastní podmínky a kritéria, na základě kterých se rozhoduje ohledně nominace kvalifikovaných pracovníků. Především se jedná o to, které profese jsou v konkrétním státě nedostatkové. Za tuto nominaci získává žadatel 5 extra bodů v bodovém systému.

Žadatel může v EOI uvést, že má zájem o nominaci od konkrétního státu/teritoria anebo že je k dispozici pro kteroukoli oblast. Získanou nominaci musí žadatel akceptovat. Akceptace nominace s sebou nese podmínku, že v případě schválení víza musí žadatel po stanovenou dobu žít a pracovat ve státě/teritoriu, který ho nominoval.

Příklad

Pokud žadatel na základě EOI obdrží nominaci od státu Jižní Austrálie, kterou přijme, musí po udělení víz žít a pracovat v tomto státě po dobu, kterou stát stanoví (zpravidla se jedná o 2 roky). Teprve po uplynutí této doby může držitel víza trvale žít i v jiném australském státě nebo teritoriu.

Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.