Krátkodobá pracovní víza v Austrálii

Mezi nejvyužívanější krátkodobá pracovní víza v Austrálii patří víza pro vysoce specializovanou práci

Temporary Work (Short Stay Specialist) visa (subclass 400)

Vízum umožňuje vykonávat krátkodobou, jednorázovou a vysoce specializovanou práci na území Austrálie. Typicky se jedná např. o instalaci importovaného zboží, servis a opravy produktů mezinárodních společností apod. V některých případech se toto vízum vztahuje i na účast na aktivitách, které jsou v australském zájmu (např. pomoc zdravotníků po přírodní katastrofě).

 • U tohoto víza je podstatný charakter práce, která musí být krátkodobá a jednorázová.
 • Vízovou žádost lze podat nejdříve 6 měsíců před plánovaným odletem. O vízum se žádá online.
 • Na toto vízum může odcestovat i partner/ka a děti žadatele. Ti však nemají v Austrálii povolení pracovat.
 • Důležitou věcí je kvalifikace, případně pracovní zkušenosti žadatele. Žadatel musí prokázat, že jeho znalosti budou přínosem pro australský obchod anebo že nejsou k dispozici na australském pracovním trhu.
 • Vízum je udělováno obvykle na 3 měsíce (v některých případech možno až na 6 měsíců).
 • V době podání a také rozhodnutí o vízové žádosti se musí žadatel nacházet mimo území Austrálie.
 • O udělení nebo neudělení víza australský imigrační úřad rozhodne nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti.
 • Vízum se nevztahuje na práci v zábavním průmyslu, na pracovní školení ani na dlouhodobou práci na území Austrálie.

K vízové žádosti je třeba doložit především:

 • potvrzení o pracovních zkušenostech a/nebo kvalifikaci
 • pozvánku od australského zaměstnavatele
 • přesný popis projektu/ pracovní činnosti s uvedením termínu jejího průběhu
 • dostatek finančních prostředků na pobyt v Austrálii

Další typy krátkodobých pracovních víz

 • Víza pro činnost podporující mezinárodní vztahy - Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403)
 • Víza pro profesní rozvoj - Training visa (subclass 407)
 • Víza pro další krátkodobé činnosti - Temporary activity visa (subclass 408)

Studium v Austrálii #letschangeyourlifetogether 4.9/5 85
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.